Cover

Jan Pawoł II. a Serbja

Wudate zhromadnje z Towarstwom Cyrila a Metoda a časopisom Katolski Posoł; redakcija Gerat Wornar a Rafael Ledźbor

Kaž nichtó druhi před nim, tež žadyn politikar, je bamž Jan Pawoł II. Serbow a serbsku rěč mjezynarodnje powyšił. Katolscy Serbja budu stajnje z dźakownosću a česću na jeho pontifikat wot nazymy 1978 do nalěća 2005 spominać, předležaca wobrazowa kniha staja jemu wopomnjeće.


Wopisowanje

Kaž nichtó druhi před nim, tež žadyn politikar, je bamž Jan Pawoł II. Serbow a serbsku rěč mjezynarodnje powyšił. Katolscy Serbja budu stajnje z dźakownosću a česću na jeho pontifikat wot nazymy 1978 do nalěća 2005 spominać, předležaca wobrazowa kniha staja jemu wopomnjeće. W knize wopisuje so žiwjenje a skutkowanje bamža Jana Pawoła II. (1920 –2005), podawaja so rozpominanja z jeho pjera a rozprawy serbskich putnikow. K tekstam přirjaduje so přez 80, znatych a mjenje znatych fotow, kiž wučinjeja wobrazowy raz knihi.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2024-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
136 s., mnoho barbnych fotow, kruta wjazba
tema Christlicher Glaube

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Kaž nichtó druhi před nim, tež žadyn politikar, je bamž Jan Pawoł II. Serbow a serbsku rěč mjezynarodnje powyšił. Katolscy Serbja budu stajnje z dźakownosću a česću na jeho pontifikat wot nazymy 1978 do nalěća 2005 spominać, předležaca wobrazowa kniha staja jemu wopomnjeće. W knize wopisuje so žiwjenje a skutkowanje bamža Jana Pawoła II. (1920 –2005), podawaja so rozpominanja z jeho pjera a rozprawy serbskich putnikow. K tekstam přirjaduje so přez 80, znatych a mjenje znatych fotow, kiž wučinjeja wobrazowy raz knihi.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2024-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
136 s., mnoho barbnych fotow, kruta wjazba
tema Christlicher Glaube