Cover

Friedrich Fischer, Wolfgang Gies, Monika Oesterwind a Peter Ueter

Ja tu sym 4

Wučbnica za katolsku nabožinu w 4. lětniku; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; zeserbšćił Fabian Kaulfürst; ilustrował Christian Schütte
Pod titulom „Ja tu sym 4“ poskićamy wotpowědnje wučbnemu planej wučbnicu katolskeje nabožiny za 4. lětnik. Je to licenca nakładnistwa Auer, Donauwörth. Wučbnica je bohaće z ilustracijemi a fotami wuhotowana a wobsahuje 5 zeserbšćenych nabožnych spěwow.

wopisanje

Pod titulom „Ja tu sym 4“ poskićamy wotpowědnje wučbnemu planej wučbnicu katolskeje nabožiny za 4. lětnik. Je to licenca nakładnistwa Auer, Donauwörth. Wučbnica je bohaće z ilustracijemi a fotami wuhotowana a wobsahuje 5 zeserbšćenych nabožnych spěwow.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1390-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2010
96 s., barbne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

11,40 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Pod titulom „Ja tu sym 4“ poskićamy wotpowědnje wučbnemu planej wučbnicu katolskeje nabožiny za 4. lětnik. Je to licenca nakładnistwa Auer, Donauwörth. Wučbnica je bohaće z ilustracijemi a fotami wuhotowana a wobsahuje 5 zeserbšćenych nabožnych spěwow.
{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1390-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2010
96 s., barbne ilustracije, brošura