Cover

Informatika S I

Wučbnica za informatiku w 7.–10. lětniku srjedźnych šulow a gymnazija; wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ; zeserbšćił Beno Jurk
Serbskorěčna wučbnica je přełožk němskeje wučbnicy „Informatik SI Informatische Grundbildung“ nakładnistwa DUDEN PAETEC. W 13 hłownych kapitlach wobjednawaja so wobsahi dokoławokoło zestajenja, wobdźěłanja a składowanja grafikow, tekstow a algoritmiskich strukturow, posrědkowanja elektroniskich informacijow kaž tež wužiwanja informatikowych systemow a awtomatow.

wopisanje

Serbskorěčna wučbnica je přełožk němskeje wučbnicy „Informatik SI Informatische Grundbildung“ nakładnistwa DUDEN PAETEC. W 13 hłownych kapitlach wobjednawaja so wobsahi dokoławokoło zestajenja, wobdźěłanja a składowanja grafikow, tekstow a algoritmiskich strukturow, posrědkowanja elektroniskich informacijow kaž tež wužiwanja informatikowych systemow a awtomatow.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1407-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
328 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

29,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Serbskorěčna wučbnica je přełožk němskeje wučbnicy „Informatik SI Informatische Grundbildung“ nakładnistwa DUDEN PAETEC. W 13 hłownych kapitlach wobjednawaja so wobsahi dokoławokoło zestajenja, wobdźěłanja a składowanja grafikow, tekstow a algoritmiskich strukturow, posrědkowanja elektroniskich informacijow kaž tež wužiwanja informatikowych systemow a awtomatow.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1407-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
328 s., barbne wobrazy, brošura