CD MDR SERBJA 2018 – Hej Łužica

CD MDR SERBJA 2018 – Hej Łužica

popularna hudźba, Wudawaćel: MDR, Telepool
Serbski rozhłós je z podpěru Załožby za serbski lud nowu CD ze serbskej popularnej hudźbu wudał. Pod hesłom “Hej Łužica” su Thea Čórlichec, Gabriel Mommer, Daniela Hazec, Anna-Maria Bretschneiderec, Michał Cyž, Helena Hejduškec a mnozy dalši interpreća popoweje hudźby a šlagrow słyšeć.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, CD

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, CD