CD 150 lět ─ Serbska klawěrna hudźba / 150 Jahre ─ Sorbische Klaviermusik / 150 lět ─ Serbska klawěrna muzika

CD 150 lět ─ Serbska klawěrna hudźba / 150 Jahre ─ Sorbische Klaviermusik / 150 lět ─ Serbska klawěrna muzika

Heidemarie Wiesner, Waltraut Elvers, Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk

Tonowy nosaŕ pśedstaja serbsku klawěrnu muziku wót zachopjeńkow srjejź 19. stolěśa až do pśibytnosći. Na zakłaźe wuběranych twórbow serbskich komponistow wšakich generacijow nastanjo dopołny wobraz, kenž zmóžnijo pśeglěd wó wuwiśu.


Vorgestellt wird sorbische Klaviermusik von den Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anhand ausgewählter Werke sorbischer Komponisten entsteht ein Gesamtbild, das den Entwicklungsprozess nachvollziehbar macht.

wopisanje

Jo pak to zrownju portretowa cejdejka pianistki Heidemarie Wiesnerec. Roźona Budyšynaŕka se wopokazujo ako wirtuozna muzikaŕka, interpretěrujo kompozicije Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Kurta Karnawki, Dietera Nowki, Hinca Roja, Jana Rawpa, Jana Thiemanna, Detlefa Kobjele, Ulricha Pagody, Jura Mětška a Jana Cyža. Cejdejku wobogaśuju swójske improwizacije wuměłcowki a elektroniska kompozicija Sebastiana Elikowskego-Winklera.

Vor allem jedoch ist die CD der Pianistin Heidemarie Wiesner gewidmet. Sie erweist sich als meisterhafte Interpretin der Werke von Kocor, Krawc, Karnauke, Nowka, Roj, Rawp, Thiemann, Kobjela, Pogoda, Mětšk und Cyž. Zudem tritt sie als Improvisatorin in Erscheinung. Die Klavierstücke von Sebastian Elikowski-Winkler – eine rein elektronische Komposition – beschließen die Auswahl.

Zusatzinformation

rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, CD, 63:34 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

13,90 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Jo pak to zrownju portretowa cejdejka pianistki Heidemarie Wiesnerec. Roźona Budyšynaŕka se wopokazujo ako wirtuozna muzikaŕka, interpretěrujo kompozicije Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Kurta Karnawki, Dietera Nowki, Hinca Roja, Jana Rawpa, Jana Thiemanna, Detlefa Kobjele, Ulricha Pagody, Jura Mětška a Jana Cyža. Cejdejku wobogaśuju swójske improwizacije wuměłcowki a elektroniska kompozicija Sebastiana Elikowskego-Winklera.

Vor allem jedoch ist die CD der Pianistin Heidemarie Wiesner gewidmet. Sie erweist sich als meisterhafte Interpretin der Werke von Kocor, Krawc, Karnauke, Nowka, Roj, Rawp, Thiemann, Kobjela, Pogoda, Mětšk und Cyž. Zudem tritt sie als Improvisatorin in Erscheinung. Die Klavierstücke von Sebastian Elikowski-Winkler – eine rein elektronische Komposition – beschließen die Auswahl.

Zusatzinformation

rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, CD, 63:34 min.