Hodowne překwapjenki • Słuchokniha

Hodowne překwapjenki • Słuchokniha

Lóštne powědki a hudźba, zestajiła Měrana Cušcyna, čitataj Andreja Bulankowa a Marian Bulank, režija Blanka Funcyna, titulna ilustracija Isa Bryccyna
Hody su čas překwapjenkow, zwjetša wozbožacych, druhdy tež njeluboznych. Wo tajkich a wonajkich překwapjenkach so tu powěda. Awtorki a awtorojo młódšich a staršich generacijow wopisuja na zabawne wašnje podawizny, kotrež drje móža so jenož w hodownym času stawać. Powědki jednaja wo wšelkich hodownych štomikach, wo rumpodichu a jeho běrowje při polarnym kruhu, wo rumpodichach na skazanku, wo hodownej husycy abo kočich hłowach. Dajće so překwapić!

wopisanje

Wobsah: 1. hudźba: Pastyrjo, słyšće 2. Arnošt Simon: Dóstach ptačka 3. Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Błažijowe hody 4. Jurij Šěn: Nano, nožicy! Nano, nožicy! 5. Marja Brězanowa: Moja prěnja klanka 6. Beno Kućank: Hodownej štomikaj 7. hudźba: Spinkaj, wonka sej hraje wětr 8. Róža Domašcyna: Koče hłowy 9. Lydija Maćijowa: Měr a čas wupředatej 10. Křesćan Krawc: Połpičanski šmrěk 11. Měrana Cušcyna: W Hodźanach 12. Jěwa-Marja Čornakec: Hodowna husyca 13. hudźba: Bože dźěćo

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2458-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, CD, 72 mjeńšin

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wobsah: 1. hudźba: Pastyrjo, słyšće 2. Arnošt Simon: Dóstach ptačka 3. Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Błažijowe hody 4. Jurij Šěn: Nano, nožicy! Nano, nožicy! 5. Marja Brězanowa: Moja prěnja klanka 6. Beno Kućank: Hodownej štomikaj 7. hudźba: Spinkaj, wonka sej hraje wětr 8. Róža Domašcyna: Koče hłowy 9. Lydija Maćijowa: Měr a čas wupředatej 10. Křesćan Krawc: Połpičanski šmrěk 11. Měrana Cušcyna: W Hodźanach 12. Jěwa-Marja Čornakec: Hodowna husyca 13. hudźba: Bože dźěćo

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2458-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, CD, 72 mjeńšin