Flockdownkino • słuchokniha

Flockdownkino • słuchokniha

Powědki k smějkotanju, čitane wot awtorki

Za słuchoknihu je basnica a awtorka krótkoprozy wubrała někotre powědki ze swojeje 2021 wuńdźeneje zběrki »Stop a stup«: »Krawata«, »Čerwjenawka«, »Wažny pismik«, »Doktor Fridolin Fumlofak«, »Flockdownkino« a dalše. W nich zapopaduje kedźbliwje wokomiki wšědneho dnja a wosebitych podawkow. Ze šćipatym humorom wopisuje na zabawne wašnje mjenje abo bóle zwjeselace zjawy našeho časa a žiwjenske wobstejnosće.

wopisanje

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2576-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 1 CD, 77 mjeńšin

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2576-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 1 CD, 77 mjeńšin