CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

Herausgeber: Edition Roy ٠ Wudawaćel: Rojec edicija
Hinc Roj narodźi so 1927 w Cymplu pola Klětnoho. Móžemy jeho nestora mjez dźensnišimi serbskimi hudźbnikami mjenować.

Předležaca edicija poskićuje zajimowanemu připosłucharjej reprezentatiwny wuběr z jeho bohateho komornohudźbneho tworjenja. Při tym napadnje, zo njewěnuje so komponist jenož wjetšim formam kaž klarinetowemu kwintetej abo smyčkowemu kwartetej, ale tež mjeńšim komornohudźbnym formam kaž stej to na přikład Trio piccolo op. 86 a Duwo za klarinetu a wiolu. Tohorunja namakaja so kruchi, kotrež mjez woběmaj ekstremomaj posrědkować spytaja. Tu njech je mjenowany Michelangelo-tryptichon za klarinetu, wiolu a klawěr.
Znowa poradźi so wudawaćelej, rjad wurjadnych interpretow za nahrawanja zdobyć.

wopisanje

CD I                                                               CD II

Johanna Dabels, pišćałka                        Daniel Roy, klarineta

Kazimierz Dawidek, obowa                      Charlotte Chahuneau, 1. wiolina

Daniel Roy, klarineta                                 Alexa Farré, 2. wiolina

Jaqueline Kopacinski, wiola                    Mathis Rochat, wiola

Mathis Rochat, wiola                                 Konstantin Bruns, violoncello

Erika Le Roux, klawěr                              

Christoph Staude, klawěr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-00-063153-5
rěc artikela nimski, górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, dwójna CD

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

19,90 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

CD I                                                               CD II

Johanna Dabels, pišćałka                        Daniel Roy, klarineta

Kazimierz Dawidek, obowa                      Charlotte Chahuneau, 1. wiolina

Daniel Roy, klarineta                                 Alexa Farré, 2. wiolina

Jaqueline Kopacinski, wiola                    Mathis Rochat, wiola

Mathis Rochat, wiola                                 Konstantin Bruns, violoncello

Erika Le Roux, klawěr                              

Christoph Staude, klawěr

Zusatzinformation

ISBN 978-3-00-063153-5
rěc artikela nimski, górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, dwójna CD