Cover

Hołbik čornej nóžce ma

Powědki; ilustracija Isa Bryccyna
Zachować a wuchować – to je zakładna tema powědkow tuteje zběrki. Swoje předmjety namaka awtorka we wšelakich wobłukach žiwjenja. Wopisuje je bjez barbjenja, tola stajnje wostanje swojemu zaměrej swěrna: Pisa za traće jej wažnych hódnotow: stwórby, naroda, mjezsobneho zrozumjenja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1792-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1999
142 s., 1 ilustracija, kapsna kniha čo. 156

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1792-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1999
142 s., 1 ilustracija, kapsna kniha čo. 156