Cover

Fijałkojty čas

Antologija serbskeje prozy

»Swobodnosć je wulka suknja ...« pod tutym motom dótka so 14 serbskich awtorow ze swójskim zhladowanjom a swójskimi literarnymi srědkami šěrokeje tematiki swoboda-njeswoboda we wšelakich sferach žiwjenja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1564-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1996
167 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1564-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1996
167 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku