Cover

Dźěćatstwo w Złyčinje

Hižo po prěnich stronach lektury čuje so čitar na překwapjace wašnje sputany. Kruch po kruchu nastawa wobraz dźěćatstwa, kajkež je hólčec, rodźeny w serbskej wjesce łužiskeje hole, do a po Druhej swětowej wójnje dožiwi. Do tutoho wotležaneho swěta dobudu so poněčim měšćanske a serbsko-narodne wliwy.

wopisanje

Hólc stanje so z komponistom.
Jan Pawoł Nagel so dopomina – su to dopomnjenki, kiž njeprěja wliw pózdnich wosomdźesatych lět, jako manuskript nasta. Nochcedźa być jenož swójbna chronika, ale stajnje pohnuwaja tež k rozmyslowanju, dwělowanju, wuznaću. Přiwšěm pak zwostanje začuće melancholije, trochu njewuprajomneje zrudoby. Tola wo tym njech kóždy sam sudźi ...

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1511-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1993
96 s., wobr., kapsna kniha 152

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Hólc stanje so z komponistom.
Jan Pawoł Nagel so dopomina – su to dopomnjenki, kiž njeprěja wliw pózdnich wosomdźesatych lět, jako manuskript nasta. Nochcedźa być jenož swójbna chronika, ale stajnje pohnuwaja tež k rozmyslowanju, dwělowanju, wuznaću. Přiwšěm pak zwostanje začuće melancholije, trochu njewuprajomneje zrudoby. Tola wo tym njech kóždy sam sudźi ...

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1511-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1993
96 s., wobr., kapsna kniha 152