Dwanasćo bratšow

Dwanasćo bratšow

Serbska bajka, pśestajił Wylem Bjero, ilustrěrował Konrad Golz

Dwanasćo bratšow dej se pó žycenju nana wóženiś z 12 sotšami. Aby je namakali, muse pśez doł zaguslowanych. Co jich tam wócakujo, kak mógu sotšy wumóžyś?
Wót 6 lět


Zwölf Brüder begeben sich auf Brautschau. Der Vater stellt jedoch eine Bedingung: Sie sollen zwölf Schwestern freien!
Ab 6 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0052-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1986, 24 b., barw. wobr., kśuta wězba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0052-1
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1986, 24 b., barw. wobr., kśuta wězba