Ducy pó domowni

Kaiserowa, Jutta

Ducy pó domowni

Spomnjeńki reportarki

Lětźasetki »ducy pó domowni« jo znata a woblubowana reportarka Jutta Kaiserowa serbskim luźam sćerpnje pśisłuchała a žywjenje w našych stronach kradosćiwje wobglědowała. Nět su nastali z jeje bogatych dožywjenjow a nazgónjenjow wobraznite a cuśniwe knigły. W nich pśedstaja na pśikład Bukow, Pódgólu a Zakaznju, brjazyńsku ludowu awtorku Martu Bělkowu, bórkojskego gójca Manfreda Dušku abo lutki-źěłaśerki w Hochoskej góli.

wopisanje

Z mócu jeje słow móžomy hyšći raz z Błośańskeju gustu jěś abo dožywjaś pówójnske wuwiśe rolnikarstwa. Se wě wulicujo Jutta Kaiserowa teke wó njewšednem a žurnem źěle serbskich rozgłosownikow, ako su samo swěźenje a wuběźowanja organizěrowali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2321-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 176 b., kapsne kniglicki 173

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Z mócu jeje słow móžomy hyšći raz z Błośańskeju gustu jěś abo dožywjaś pówójnske wuwiśe rolnikarstwa. Se wě wulicujo Jutta Kaiserowa teke wó njewšednem a žurnem źěle serbskich rozgłosownikow, ako su samo swěźenje a wuběźowanja organizěrowali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2321-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 176 b., kapsne kniglicki 173