Dopomnjenja na młode lěta • słuchokniha

Dopomnjenja na młode lěta • słuchokniha

čitane wot awtora

Za słuchoknihu, wušłu składnostnje 85ćin Jurja Kocha, je woblubowany spisowaćel wubrał wujimki ze swojeju knihow »Zabych ći něšto rjec. Dopomnjeća na wažne zažne časy« a »Wětrnik na třěše. Dopomnjeća na młode a zrałe lěta«. Su to žortne anekdoty a powědki wo přebywanju na serbskim gymnaziju we Warnoćicach, wo času na wyšimaj šulomaj w Budyšinje a Choćebuzu, wo studijnym času w Lipsku a prěnich kročelach jako rozhłosowy reporter w Choćebuzu. Ze swojim znatym humorom wopisuje Koch tehdyše žiwjenske wobstejnosće a spomina na wosoby, kiž su směr jeho žiwjenskeho puća raz bóle, raz mjenje wobwliwowali. So wě słuša k nim tež jeho prěnja wulka lubosć Greta.

wopisanje

Wobsah

1. Warnočanske knedliki 32:34

2. Greta 12:18

3. Dračina z braču 10:54

4. W Małym Parisu 11:43

5. Strjažowski worjoł 9:01

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420- 2687-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty CD, cyłkowna dołhosć 77 min

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wobsah

1. Warnočanske knedliki 32:34

2. Greta 12:18

3. Dračina z braču 10:54

4. W Małym Parisu 11:43

5. Strjažowski worjoł 9:01

Słuchanska proba

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420- 2687-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty CD, cyłkowna dołhosć 77 min