Doma we wućekach 1 • e-book

Doma we wućekach 1 • e-book

Ze zapiskow, listow a pojednanjow, 1964–1989
Žiwjenski puć basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha njebě a njeje płony, je skerje kamjenjaty. Hač jako student w Erfurće a w Lipsku, jako hladar chorych w Kamjenicy, jako dramaturg w Budyšinje, jako zapósłanc Sakskeho krajneho sejma, jako šefredaktor Serbskich Nowin a nic naposledk jako njesprócniwy narodny a wuměłski prócowar, husto dyrbješe njesměrnje wojować, zo móhł po swojim puću dale kročić, dokelž jemu kamjenje do puća walichu. W dwěmaj knihomaj – druha wuńdźe 2019 – rysuje awtor wróćo zhladujo z putacymi wurězkami z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow mězniki a etapy swojeho žiwjenja.

wopisanje

Wosebitosć awtobiografiskeje twórby je, zo njezhoni čitar jenož wjele wo žiwjenju awtora a wobstejnosćach w kraju, ale zo poskića so jemu tež njewšědny dohlad do »małeje komorki«, w kotrejž nastawa a rosće poezija.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-74202521-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 320 s. (Print), E-Book (EPUB)

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): hnydom

14,99 €
inkl. 7% wobr. dank

* Pflichtfelder

wopisanje

Wosebitosć awtobiografiskeje twórby je, zo njezhoni čitar jenož wjele wo žiwjenju awtora a wobstejnosćach w kraju, ale zo poskića so jemu tež njewšědny dohlad do »małeje komorki«, w kotrejž nastawa a rosće poezija.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-74202521-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 320 s. (Print), E-Book (EPUB)