Dolnoserbski 2

Anke Hillojc

Dolnoserbski 2

Wucbnica serbšćiny za 8. lětnik, za zachopjeńkarjow, sekundarny staw 1; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z pódpěru Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC)

Wucbnica „Dolnoserbski 2“ jo koncipěrowana a zapołožona na tematisko-situatiwnem zakłaźe. Wóna wopśimjejo temy, situacije a wobstojnosći ze šulskego, familiarnego, wšednego, młoźinskego, wejsańsko-měsćańskego, powšyknotowarišnostnego a serbsko-narodnego wobswěta.


wopisanje

Wucbnica „Dolnoserbski 2“ jo koncipěrowana a zapołožona na tematisko-situatiwnem zakłaźe. Wóna wopśimjejo temy, situacije a wobstojnosći ze šulskego, familiarnego, wšednego, młoźinskego, wejsańsko-měsćańskego, powšyknotowarišnostnego a serbsko-narodnego wobswěta. Na praktisko-komunikatiwny part pśiswóje sebje wukniki a wuknice wobšyrny słowoskład, gramatiske zakładne znaśa, wobroty a trěbne rěcne zamóžnosći za rozměśe, cytanje, powědanje a pisanje serbšćiny.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1082-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty .3. nakł. 2013, 248 b., barwne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

15,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wucbnica „Dolnoserbski 2“ jo koncipěrowana a zapołožona na tematisko-situatiwnem zakłaźe. Wóna wopśimjejo temy, situacije a wobstojnosći ze šulskego, familiarnego, wšednego, młoźinskego, wejsańsko-měsćańskego, powšyknotowarišnostnego a serbsko-narodnego wobswěta. Na praktisko-komunikatiwny part pśiswóje sebje wukniki a wuknice wobšyrny słowoskład, gramatiske zakładne znaśa, wobroty a trěbne rěcne zamóžnosći za rozměśe, cytanje, powědanje a pisanje serbšćiny.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1082-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty .3. nakł. 2013, 248 b., barwne ilustracije, brošura