Dolna Łužyca spiwa

Dolna Łužyca spiwa

Zběrka woblubowanych spiwow za serbske zmakanja a swěźenje, Na zakłaźe wudaśa z lěta 2007 a rozšyrjoneje app z lěta 2018 rozšyrił a znowego zestajił Gregor Kliem

Kaž te stare spiwaju, tak te młode tśikocu ─ to su naše wóśce něga gronili. Aby to stare a mudre pśisłowo teke nadalej płaśeło, jo Gregor Kliem ten dawno wupśedany spiwnik rozšyrił.


Spiwnikej „Dolna Łužyca spiwa“ jo se ceła kopica nowych spiwow dodała. „Naša Anka źinsa doma njejo“, „We tych akacijach tam“, se wě ta „Annemarie“ a dalšne spiwy how namakajośo, kenž se w Dolnej Łužycy rad a cesto spiwaju. Z nimi móžośo wóžywiś wašu domowinsku zgromaźinu, wobogaśiś waš wejsny swěźeń abo rozwjaseliś waš zapustojski pśeśěg. A tam płaśi pón snaź dalšne serbske pśisłowo: Gaž kury spiwaju, kokoty womjelknu.


Wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen. Um diesem sorbischen Sprichwort nachzukommen, wurde nun die deutlich erweiterte Neuauflage unseres längst vergriffenen, beliebten Liederbuches „Dolna Łužyca spiwa“ aus dem Jahr 2007 neu herausgegeben. Greogor Kliem hat die Sammlung niedersorbischen Liedguts bearbeitet und ihr eine beträchtliche Anzahl vor allem traditioneller Volkslieder in Text und Melodie hinzugefügt.
Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2586-9
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2., rozšyrj. nakł. 2020, 188 b., z notami, soft-cover

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2586-9
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2., rozšyrj. nakł. 2020, 188 b., z notami, soft-cover