Die Flurnamen des Kreises Cottbus • Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja

Schwela, Gotthold / Šwjela, Bogumił

Die Flurnamen des Kreises Cottbus • Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja

Hrsg., Vorw. Hans Holm Bielfeldt, Vorw. Reprint Gregor Wieczorek • wudał, pśedsł. Hans Holm Bielfeldt, pśedsł. reprint Gregor Wieczorek

Reprint žywjeńskego statka Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja ʺ, ako njama jano za teoretikarjow ako rěcywědnikow abo regionalnych historikarjow wjelicku gódnotu. Teke praktikarjam su te knigły wjelgin wužytna pśirucnica. Z togo pókłada wědy mógu wucabniki póceraś za swóju rěcnu a wěcnu wucbu, gmejnske raźce namakaju idejki za pomjenjenje nowych sedlišćow abo drogow.

wopisanje

W běgu poł stolěśa jo zběrał Šwjela te mjenja we kuždej jsy sam a zwětšego někotare raze z ludowych wust ako teke z wjele pisnych žrědłow: recese, kórty, zapise pachtarjow, cerkwine knigły, domacne casniki a domowědne knigły. Stronine mjenja jo zrědował Šwjela pó gmejnach a pśidał za chronisty zajmne informacije. Mimo tych wšakich trjebnych registrow wopśimjejo to zakładne źěło jogo pójadnanje wó słowotwórbje dolnoserbskich stroninych mjenjow. Pśedsłowo k pósmjertnemu prědnemu wózjawjenju 1958 w barlinskem nakładnistwje Nimskeje akademije wědomnosćow jo spisał wuznamny slawist prof. Hans Holm Bielfeldt a k nowośišćoju serbski casnikaŕ Gregor Wieczorek, pśewšo wobeznaty w našych stronach a jich mjenjach.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2589-0
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. (reprint) 2019, 600 b., 1 pśipołožona dwójorěcna kórta starego wokrejsa Chóśebuza

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

29,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

W běgu poł stolěśa jo zběrał Šwjela te mjenja we kuždej jsy sam a zwětšego někotare raze z ludowych wust ako teke z wjele pisnych žrědłow: recese, kórty, zapise pachtarjow, cerkwine knigły, domacne casniki a domowědne knigły. Stronine mjenja jo zrědował Šwjela pó gmejnach a pśidał za chronisty zajmne informacije. Mimo tych wšakich trjebnych registrow wopśimjejo to zakładne źěło jogo pójadnanje wó słowotwórbje dolnoserbskich stroninych mjenjow. Pśedsłowo k pósmjertnemu prědnemu wózjawjenju 1958 w barlinskem nakładnistwje Nimskeje akademije wědomnosćow jo spisał wuznamny slawist prof. Hans Holm Bielfeldt a k nowośišćoju serbski casnikaŕ Gregor Wieczorek, pśewšo wobeznaty w našych stronach a jich mjenjach.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2589-0
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. (reprint) 2019, 600 b., 1 pśipołožona dwójorěcna kórta starego wokrejsa Chóśebuza