Deutsch-obersorbisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik

Jenč, Helmut, Michałk, Frido, Šěrakowa, Irena

Deutsch-obersorbisches Wörterbuch/Němsko-hornjoserbski słownik

zwjazkaj 1 A–K a 2 L–Z, Załožił Rudolf Jenč

Dwuzwjazkowy „Němsko-hornjoserbski słownik“ z wobjimom 80.000 hesłow je prěnja wobšěrna přiručka k hornjoserbskemu słowoskładej přitomnosće, kiž so na němčinu złožuje. Słownik njeje jenož standardne dźěło k wužiwanju spisowneje rěče, ale tež njeparujomny zakład za sorabistiske leksikaliske přepytowanja a za přirunowace slawistiske slědźenja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2703-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Nowoćišć 2021, 1208 s. (cyłkowna ličba stronow), kumštna koža

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

39,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2703-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Nowoćišć 2021, 1208 s. (cyłkowna ličba stronow), kumštna koža