Cover

Deutsch-obersorbisches Wörterbuch 1 A–K / Němsko-hornjoserbski słownik 1 A–K

Załožił Rudolf Jenč; spisali Helmut Jenč, Frido Michałk a Irena Šěrakowa; sobu dźěłał Jurij Měrćink
Z wobjimom 80.000 hesłow je předležacy słownik prěnja wobšěrna přiručka k hornjoserbskemu słowoskładej přitomnosće, kiž so na němčinu złožuje. Njeje to jenož standardne dźěło k wužiwanju spisowneje rěče, ale tež njeparujomny zakład za sorabistiske leksikaliske přepytowanja a za přirunowace slawistiske słowoslědźenja.

Wopisowanje

Z wobjimom 80.000 hesłow je předležacy słownik prěnja wobšěrna přiručka k hornjoserbskemu słowoskładej přitomnosće, kiž so na němčinu złožuje. Njeje to jenož standardne dźěło k wužiwanju spisowneje rěče, ale tež njeparujomny zakład za sorabistiske leksikaliske přepytowanja a za přirunowace slawistiske słowoslědźenja.
Dawno wupředaty prěni nakład zwjazka 1 A–K je so jako fotomechaniski nowoćišć z nowym předsłowom Helmuta Jenča wudał.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0406-2
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Fotomechaniski nowoćišć, 2007
600 s., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

19,90 €
inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Z wobjimom 80.000 hesłow je předležacy słownik prěnja wobšěrna přiručka k hornjoserbskemu słowoskładej přitomnosće, kiž so na němčinu złožuje. Njeje to jenož standardne dźěło k wužiwanju spisowneje rěče, ale tež njeparujomny zakład za sorabistiske leksikaliske přepytowanja a za přirunowace slawistiske słowoslědźenja.
Dawno wupředaty prěni nakład zwjazka 1 A–K je so jako fotomechaniski nowoćišć z nowym předsłowom Helmuta Jenča wudał.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0406-2
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty Fotomechaniski nowoćišć, 2007
600 s., kruta wjazba