Das Sorbische in Vergangenheit und Gegenwart / Serbšćina w zańdźenosći a přitomnosći

Das Sorbische in Vergangenheit und Gegenwart / Serbšćina w zańdźenosći a přitomnosći

Sympozij 1997; wudał Serbski institut; redakcija Helmut Jenč, Sonja Wölkowa
W decembru lěta 1997 wotmě so w Budyšinje mjezynarodny rěčespytny sympozij, na kotrymž so najnowše wunoski slědźenjow k serbskej rěči předstajichu. Za publikaciju přihotowane přednoški maja jara šěroki tematiski spektrum. Wone so wěnuja hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje.

Wopisowanje

W decembru lěta 1997 wotmě so w Budyšinje mjezynarodny rěčespytny sympozij, na kotrymž so najnowše wunoski slědźenjow k serbskej rěči předstajichu. Za publikaciju přihotowane přednoški maja jara šěroki tematiski spektrum. Wone so wěnuja hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje. Z wobłuka rěčnych stawiznow přepytuja so předewšěm dotal mało wobkedźbowane rěčne pomniki, problemy historiskeje gramatiki serbšćiny a prašenja mjenowědy. Přinoški k rěči přitomnosće wobjednawaja wšitke dźělne pola moderneje serbšćiny. Wone zaběraja so z morfologiju, syntaksu, leksiku, stilistiku kaž tež z prašenjemi aktualneho nałožowaja rěče a rěčneje politiki.

Wobsah

 • TILMAN BERGER: Die Gebrauchsbedingungen des bestimmten Artikels im älteren Obersorbischen
 • GUNTER SCHAARSCHMIDT: Zum Wandel der Silbenstruktur in der historischen Phonologie des Ober- und Niedersorbischen
 • HINC ŠEWC: Rěč Krakowskeho (Berlinskeho) delnjoserbskeho rukopisa Noweho zakonja
 • GERALD STONE: Wuznam Hodźijskeho serbskeho rukopisa za serbsku dialektologiju
 • EWA SIATKOWSKA: Dwie łużyckie pieśni pasyjne z XVI wieku na tle porównawczym
 • MIKE UNGER: Zum Dualparadigma des Substantivs im niedersorbischen Neuen Testament des Miklawuš Jakubica (1548)
 • HÉLÉNE BRIJNEN: Rukopisy Hansa Nepile-Rowniskeho — Eine unveröffentlichte Handschrift Nepilas
 • ERNST EICHLER: Aufgaben der sorabistischen Namenforschung
 • WALTER WENZEL: Zum Ausdruck der Familienzugehörigkeit in der niedersorbischen Anthroponymie (nach Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts)
 • JADWIGA ZIENIUKOWA: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku (wybrane zagadnienia)
 • TERESA ŚLIWA: Leksemy wartościujące w tekstach Časopisa Maćicy Serbskeje z XIX wieku
 • KARLHEINZ HENGST: Namenforschung und sorbisches Erbe außerhalb des heutigen Sorbischen
 • SIGMUND MUSIAT: Serbšćina jako politikum w lětomaj rewolucije 1848/49
 • ROLAND MARTI: Wožywjenje (rewitalizacija) dolnoserbskeje rěcy
 • KARL GUTSCHMIDT: Zum niedersorbischen Relativsatz
 • MANFRED STAROSTA: Ze źěła na nowem wobšyrnem dolnoserbsko-nimskem słowniku
 • MONIKA WINGENDER: Zur Charakterisierung des Sorbischen in der Standardsprachentypologie
 • RONALD LÖTZSCH: Mittel zum Ausdruck der Satznegation im Deutschen und Sorbischen
 • EDWARD WORNAR: Analytiski futur perfektiwnych werbow w hornjoserbšćinje
 • KATEŘINA MACHÁČKOVÁ: Vliv přízvuku na délku vokálů v horní lužické srbštině
 • SILVIE DZIAMOVÁ: Jazykovědné studie Michała Hórnika publikované v Čechách
 • ELŻBIETA WROCŁAWSKA: Z badań nad kompetencją jezykową inteligencji łużyckiej (na podstawie ankiety socjolingwistycznej)
 • JANA SOŁĆINA: Kak „serbscy” su serbscy studenća? Prěnje wuslědki interdisciplinarneho přepytowanja
 • ANNA KRETSCHMER: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm (am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende)
 • HELMUT JENČ: Kulturna tradicija tučasneje hornjoserbskeje spisowneje reče a tworjenje nowych pomjenowanjow
 • IRENA ŠĚRAKOWA: Ze syntaksy dźensnišeje spisowneje serbšćiny
 • SONJA WÖLKOWA: Wo wuwiću stila hornjoserbskich nabožnych tekstow po druhej swětowej wójnje
 • HEINZ SCHUSTER-SEWC: Noch einmal zu den Vertretungen der urslaw. Verbindungen *k'-, *pŕ-, *(s)tŕ durch kć- (šé-/sć ), pé- (ć-) und (s)tć- (ć-) in der ehemaligen sprachlichen Übergangszone zwischen dem Ober- und Niedersorbischen

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1812-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 1999
280 s. (Lětopis – wosebity zešiwk)

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

W decembru lěta 1997 wotmě so w Budyšinje mjezynarodny rěčespytny sympozij, na kotrymž so najnowše wunoski slědźenjow k serbskej rěči předstajichu. Za publikaciju přihotowane přednoški maja jara šěroki tematiski spektrum. Wone so wěnuja hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje. Z wobłuka rěčnych stawiznow přepytuja so předewšěm dotal mało wobkedźbowane rěčne pomniki, problemy historiskeje gramatiki serbšćiny a prašenja mjenowědy. Přinoški k rěči přitomnosće wobjednawaja wšitke dźělne pola moderneje serbšćiny. Wone zaběraja so z morfologiju, syntaksu, leksiku, stilistiku kaž tež z prašenjemi aktualneho nałožowaja rěče a rěčneje politiki.

Wobsah

 • TILMAN BERGER: Die Gebrauchsbedingungen des bestimmten Artikels im älteren Obersorbischen
 • GUNTER SCHAARSCHMIDT: Zum Wandel der Silbenstruktur in der historischen Phonologie des Ober- und Niedersorbischen
 • HINC ŠEWC: Rěč Krakowskeho (Berlinskeho) delnjoserbskeho rukopisa Noweho zakonja
 • GERALD STONE: Wuznam Hodźijskeho serbskeho rukopisa za serbsku dialektologiju
 • EWA SIATKOWSKA: Dwie łużyckie pieśni pasyjne z XVI wieku na tle porównawczym
 • MIKE UNGER: Zum Dualparadigma des Substantivs im niedersorbischen Neuen Testament des Miklawuš Jakubica (1548)
 • HÉLÉNE BRIJNEN: Rukopisy Hansa Nepile-Rowniskeho — Eine unveröffentlichte Handschrift Nepilas
 • ERNST EICHLER: Aufgaben der sorabistischen Namenforschung
 • WALTER WENZEL: Zum Ausdruck der Familienzugehörigkeit in der niedersorbischen Anthroponymie (nach Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts)
 • JADWIGA ZIENIUKOWA: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku (wybrane zagadnienia)
 • TERESA ŚLIWA: Leksemy wartościujące w tekstach Časopisa Maćicy Serbskeje z XIX wieku
 • KARLHEINZ HENGST: Namenforschung und sorbisches Erbe außerhalb des heutigen Sorbischen
 • SIGMUND MUSIAT: Serbšćina jako politikum w lětomaj rewolucije 1848/49
 • ROLAND MARTI: Wožywjenje (rewitalizacija) dolnoserbskeje rěcy
 • KARL GUTSCHMIDT: Zum niedersorbischen Relativsatz
 • MANFRED STAROSTA: Ze źěła na nowem wobšyrnem dolnoserbsko-nimskem słowniku
 • MONIKA WINGENDER: Zur Charakterisierung des Sorbischen in der Standardsprachentypologie
 • RONALD LÖTZSCH: Mittel zum Ausdruck der Satznegation im Deutschen und Sorbischen
 • EDWARD WORNAR: Analytiski futur perfektiwnych werbow w hornjoserbšćinje
 • KATEŘINA MACHÁČKOVÁ: Vliv přízvuku na délku vokálů v horní lužické srbštině
 • SILVIE DZIAMOVÁ: Jazykovědné studie Michała Hórnika publikované v Čechách
 • ELŻBIETA WROCŁAWSKA: Z badań nad kompetencją jezykową inteligencji łużyckiej (na podstawie ankiety socjolingwistycznej)
 • JANA SOŁĆINA: Kak „serbscy” su serbscy studenća? Prěnje wuslědki interdisciplinarneho přepytowanja
 • ANNA KRETSCHMER: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm (am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende)
 • HELMUT JENČ: Kulturna tradicija tučasneje hornjoserbskeje spisowneje reče a tworjenje nowych pomjenowanjow
 • IRENA ŠĚRAKOWA: Ze syntaksy dźensnišeje spisowneje serbšćiny
 • SONJA WÖLKOWA: Wo wuwiću stila hornjoserbskich nabožnych tekstow po druhej swětowej wójnje
 • HEINZ SCHUSTER-SEWC: Noch einmal zu den Vertretungen der urslaw. Verbindungen *k'-, *pŕ-, *(s)tŕ durch kć- (šé-/sć ), pé- (ć-) und (s)tć- (ć-) in der ehemaligen sprachlichen Übergangszone zwischen dem Ober- und Niedersorbischen

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1812-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 1999
280 s. (Lětopis – wosebity zešiwk)