Čitaj z nami 2

Čitaj z nami 2

ilustrator: Martina Gollnick, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ;

Je to druhi zešiwk w rjedźe wudospołnjaceho čitanskeho materiala za dźěći, kotrež w zakładnej šuli po metodźe 2plus abo serbšćinu jako cuzu rěč wuknu. Brošurka wopřija 26 w lochkej rěči a ze słowničkom wujasnjenjow spisanych tekstow a basnjow, mjez nimi dwaj spěwaj kaž tež cyłu sep žortow.


Zusätzliches Lesematerial für Grundschüler, die nach der Methode 2plus oder Sorbisch als Fremdsprache lernen. Die Broschur beinhaltet 26 leicht verstädliche, in kindgerechter Sprache verfasste Texte, darunter zwei Lieder und eine nicht unbedeutende Menge an Kinderwitzen. Schwierige Wörter sind auf der jeweiligen Seite mit Übersetzung versehen. Es ist die zweite Broschur in dieser Reihe.


 

Wopisowanje

Je to druhi zešiwk w rjedźe wudospołnjaceho čitanskeho materiala za dźěći, kotrež w zakładnej šuli po metodźe 2plus abo serbšćinu jako cuzu rěč wuknu. Brošurka wopřija 26 w lochkej rěči a ze słowničkom wujasnjenjow spisanych tekstow a basnjow, mjez nimi dwaj spěwaj kaž tež cyłu sep žortow.

Zusätzliches Lesematerial für Grundschüler, die nach der Methode 2plus oder Sorbisch als Fremdsprache lernen. Die Broschur beinhaltet 26 leicht verstädliche, in kindgerechter Sprache verfasste Texte, darunter zwei Lieder und eine nicht unbedeutende Menge an Kinderwitzen. Schwierige Wörter sind auf der jeweiligen Seite mit Übersetzung versehen. Es ist die zweite Broschur in dieser Reihe.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2379-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 32 s., barb. il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Je to druhi zešiwk w rjedźe wudospołnjaceho čitanskeho materiala za dźěći, kotrež w zakładnej šuli po metodźe 2plus abo serbšćinu jako cuzu rěč wuknu. Brošurka wopřija 26 w lochkej rěči a ze słowničkom wujasnjenjow spisanych tekstow a basnjow, mjez nimi dwaj spěwaj kaž tež cyłu sep žortow.

Zusätzliches Lesematerial für Grundschüler, die nach der Methode 2plus oder Sorbisch als Fremdsprache lernen. Die Broschur beinhaltet 26 leicht verstädliche, in kindgerechter Sprache verfasste Texte, darunter zwei Lieder und eine nicht unbedeutende Menge an Kinderwitzen. Schwierige Wörter sind auf der jeweiligen Seite mit Übersetzung versehen. Es ist die zweite Broschur in dieser Reihe.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2379-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2016, 32 s., barb. il., brošura