Cover

Čerwjenawka a druhe bajki

Bajki bratrow Grimm, wudawaćel: Domowina - Rěčny centrum WITAJ, zasopowědała Mónika Jurkowa, rysowała Gudrun Lenz

Dźesać z němčiny přełoženych a wobdźěłanych bajkow bratrow Grimm wotpowěduja rěčnym znajomosćam dźěći wot 5 lět. Bohaće ilustrowana kniha je wosebje jako dodatny material za šulerjow, kotřiž serbsku rěč wuknu, zestajana a hodźi so za čitanske zwučowanja a wuwiwanje rěčenja. Kóždej bajce je spěw přidaty, kotryž je po melodiji a teksće na rozdźělnu starobu a rěčne znajomosće dźěsća wusměrjeny.
Wot 5 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1261-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
112 s., barbne ilustracije, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1261-6
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
112 s., barbne ilustracije, kruta wjazba