CD Anka, ty brune wócko – z „Łužycu‟ pśez lěto

CD Anka, ty brune wócko – z „Łužycu‟ pśez lěto

Serbske a druge słowjańske ludowe spiwy • Chor Łužyca a duo Słowjańske barwy, wudawaśel: Załožba za serbski lud, wuměłske nawjedowanje: Lubina Žurec-Pukačowa

Sorbische und andere slawische Lieder mit dem Chor Łužyca und dem Duo Słowjańske barby.


Chór Łužyca wobsteji mjeztym dlěje hač 25 lět. Ze swojim wobstajnym skutkowanjom, šěrokim repertoirom a wysokim wuměłskim niwowom je dźensa najwuspěšniši delnjoserbski chór. Wo tym swědča njeličomne wustupy w Delnjej kaž Hornjej Łužicy kaž tež předležaca CD.


Duo Słowjańske barwy - Lubina Žurec-Pukačowa a Jaroslav Pukač - mějaśo swóje prědne wustupy južo pśed 15 lětami. Na folklornych festiwalach, koncertach a wšakorakich zarědowanjach grajotej a spiwatej wobźěłane dolno- a górnołužyske, słowakske a druge słowjańske pěsni. Jeju swójorazne instrumenty su fujara - słowakska pastyrska flejta - dudlawka (Drehleier), brumejza, mimo togo fidle a dudy.

Zusatzinformation

rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, CD

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

11,90 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, CD