Čas ma křidła

Čas ma křidła

Žiwjenske mudrosće, zestajiła Marka Maćijowa, ilustrowała Isa Bryccyna

Basnje a pěsnje Handrija Zejlerja su bohate žórło žiwjenskich mudrosćow, kiž su swoju płaćiwosć do dźensnišeho wobchowali. Najpopularniše z jeho poetiskich hrónčkow kaž “Wuzwol sej pućik žiwjenja …” znajemy z poezijowych albumow. Wot grafikarki Isy Bryccyneje wuměłsce wuhotowana zběrka skići wuběr 150 najrjeńšich Zejlerjowych dopóznaćow, zo bychu čitarjow pozbudźeli, tróštowali abo prosće zawjeseleli. Wobsahowe rjadowanje do pjeć kapitlow wolóža pytanje tomu, kotryž trjeba hrónčko k wosebitej přiležnosći, na přikład do zbožopřejneje karty.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2747-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 56 s., wignety a kaligrafije, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2747-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 56 s., wignety a kaligrafije, kruta wjazba