Cover

Bój wódnych mužow

Ilustrowała Marion Kwicojc

Horjan chce Delana z hatow wućěrić a sej wšón podwódny swět přiswojić. Sćele wódnych mužow-wojakow z brónjemi poslednjeje wójny do boja, Delan pak swojich Delanskich z potačemi a napoł zhniłymi korjenjemi ...
Na znate žiwe wašnje a z wjele fantaziju předstaja Křesćan Krawc napjaty bój z překwapjacym wukóncom.
Wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2007-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
44 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

5,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2007-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2005
44 s., barbne wobrazy, brošura