Cover

Biblija we wobrazach a stawiznach

Zasopowědała Anna E. Marks, ilustrowała Brigitte Smith, přełožił Gerat Wornar

Po Swjatym pismje za dorosćenych je tuta kniha prěnja biblija, zasopowědana za dźěći w serbskej rěči.


W knize předstaja so napřewšo zajimawe a jadriwe wašnje najwažniše stawizny Stareho zakonja kaž tež podawizny z Jězusoweho žiwjenja a ze žiwjenja jeho wučomnikow. Twar Babelskeje wěže, zdobyće Jericha, kwas w Kanje abo pućowanje japoštoła Pawoła su tu jenož někotre přikłady. W bibliji powěda awtorka hišće wjele wjace znatych a mjenje znatych stawiznow w jednorej rěči za dźěći zaso.
Wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2099-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2008
160 s., mnoho barbnych wobrazow, kruta wjazba
tema Nabóžne knigły za źiśi

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2099-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2008
160 s., mnoho barbnych wobrazow, kruta wjazba
tema Nabóžne knigły za źiśi