Wašnja zapłaćenja

Poskićamy ći slědowace wašnja zapłaćenja. Wupytaj sej za sebje optimalne wašnje zapłaćenja:

  • zapłaćenje do dodawanja
  • zličbowanka
  • SEPA-poćeženka (po přizwolenju)
  • direktna přepokazanka
  • kreditna karta

Zapłaćenje do dodawanja

Dóstanješ w běhu 2 do 3 dnjow zličbowanku. Skazana twora je přichodne 14 dnjow rezerwowana a so ći w běhu 2 dźěłoweju dnjow připósćele, po tym zo je zličbowanska suma na naše konto dóšła.

Zličbowanka

Z tworu dóstanješ zličbowanku, kotruž maš w běhu 30 dnjow zapłaćić. Sy-li něšto prěni raz abo z wukraja skazał/-a, dyrbiš zličbowanku do dodawanja zapłaćić.

SEPA-poćeženka (po přizwolenju)

Sy-li pola nas z wužiwarskim kontom registrowany/-a, móžeš nam, tež za dalše skazanki, z tutym formularom mandat za SEPA-poćeženku wupisać. Za to je trjeba formular wućišćeć, wupjelnić, podpisać a nam z póštu připósłać. Ručež nam wupjelnjeny a podpisany formular předleži, přizwolimy ći přez wužiwarske konto móžnosć SEPA-poćeženki. Potom wotknihujemy zličbowansku sumu twojeje skazanki wot twojeho podateho bankoweho konta.

Direktna přepokazanka

SOFORT Überweisung - Einfach, Schnell, Sicher Direktna přepokazanka – lěpje njeńdźe.

Zapłać w online-kniharni jednorje z direktnej přepokazanku ze swojimi datami za online banking a wěsće z PIN a TAN. Dźakowano hnydomnemu wobkrućenju transakcije na wobchod móžemy ći skazanu tworu hnydom dodawać.
Dalše informacije

Kreditna karta

Pola nas móžeš spěšnje a wěsće přez posłužbu ConCardis z kreditnymaj kartomaj MasterCard a Visa zapłaćić.