Wašnje zapłaśenja

Pórucyjomy śi slědujuce wašnje zapłaśenja, z kótarychž wubjeŕ se tu za tebje optimalnu:

  • zapłaśenje doprědka
  • zliceńka
  • SEPA-wótśěgnjenje (pó pśistupnjenju)
  • direktne pśepokazanje
  • kreditna kórta

Zapłaśenje doprědka

W běgu 2 do 3 dnjow dostanjoš wót nas zliceńku. Skazanu wóru śi na 14 dnjow rezerwěrujomy a w běgu 2 źěłabneju dnjowu pó dochaźe zliceńskeje sumy na našom konśe pósćelomy.

Zliceńka

Z wóru dostanjoš zliceńku, kótaruž dejš w běgu 30 dnjow zapłaśiś. Gaž sy prědny raz abo z wukraja skazał/-a, musyš zliceńku doprědka (do librowanja) zapłaśiś.

SEPA-wótśěgnjenje (pó pśistupnjenju)

Gaž sy pla nas z wužywarskim kontom registrěrowany/-a, móžoš nam, teke za pśiduce skazanki, z toś tym formularom mandat za SEPA-wótśěgnjenje daś. Za to dejš formular wuśišćaś, wupołniś, pódpisaś a nam z postom pśipósłaś. Gaž nam wupołnjony a pódpisany formular pśedlažy, dajomy śi z twójogo wužywarskego konta pśistup k SEPA-wótśěgnjenju. Pótom wótśěgnjomy zliceńsku sumu twójeje skazanki wót bankowego konta, kótaryž sy nam pódał/-a.

Direktne pśepokazanje

SOFORT Überweisung - Einfach, Schnell, Sicher Direktne pśepokazanje – lěpjej njejźo.

Zapłaś w online-knigłarni jadnorje pśez direktne pśepokazanje z twójimi datami za online-banking a z maksimalneju wěstosću pśez PIN a TAN. Dokulaž powěźeńku wó transakciji naměsće dostanjomy, móžomy śi skazanu wóru ned pósłaś.
Dalšne informacije

Kreditna kórta

Pla nas móžoš malsnje a wěsće pśez słužbywugbarja ConCardis z kreditnyma kórtoma MasterCard a Visa zapłaśiś.