Cover

Wubrane spisy, Zwjazk 1: Pućowanske wobrazy

Wudał Dietrich Šołta
Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje jeho 100. narodnin w lěće 2000.

Zwjazk 1 wobjimuje wuběrk jeho reportažow z lět 1929 do 1959, w kotrymž wopisuja so njemało wjeskow Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež sewjernoněmskich kónčin, kotrež běchu něhdy wot Słowjanow wobsydlene.

Wopisowanje

Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje jeho 100. narodnin w lěće 2000.

Zwjazk 1 wobjimuje wuběrk jeho reportažow z lět 1929 do 1959, w kotrymž wopisuja so njemało wjeskow Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež sewjernoněmskich kónčin, kotrež běchu něhdy wot Słowjanow wobsydlene.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1822-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2000
319 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Tute dwuzwjazkowe komentowane wudaće tworjenja sławneho serbskeho molerja a spisowaćela (1900-1990) wuńdźe składnostnje jeho 100. narodnin w lěće 2000.

Zwjazk 1 wobjimuje wuběrk jeho reportažow z lět 1929 do 1959, w kotrymž wopisuja so njemało wjeskow Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež sewjernoněmskich kónčin, kotrež běchu něhdy wot Słowjanow wobsydlene.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1822-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2000
319 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku