Vineta

Vineta

wobalka a ilustracije: Sofija Natuškec
Strowje – wudobywanja brunicy dla wopušćena wjes, zhubjena wosrjedź Łužicy? Abo Vineta?
Posledni wobydlerjo hotuja so na wotchad do města abo druheje wjeski, mjez nimi Pětr a Karin. Dołho so hižo znajetaj, ale runje nětko staj so našłoj. Ze žiwym płotom wobdaty blečk při starej kapałce je jimaj wućek před bližacym so kóncom. Angela Stachowa da čitarjam pohladać do myslenja a začuwanja młodeju čłowjekow w njewšědnej situaciji.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1898-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 3., přehlad. nakł. 2017, 80 s., rys., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1898-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 3., přehlad. nakł. 2017, 80 s., rys., brošura