Serbska protyka 2018

Serbska protyka 2018

redakcija Pětr Šołta

W aktualnym wudaću Serbskeje protyki podamy so zhromadnje z redaktorom Pětrom Šołtu do Sulšec pola Kulowa. Tamniše wobydlerstwo je na polu kultury a při hajenju nałožkow chětro hibićiwe. Tak rozprawja Regina Kummerowa ze Sulšečanskeje křižerskeje chroniki, předstaji Christina Mětašowa spěwnu skupinu Jatronku a zhladuje Achim Mič na wjesne žiwjenje podłu Čorneho Halštrowa.

wopisanje

Tež druzy awtorojo su so zaso pjera jimali. Christina Donatec bě w Ballenbergu, muzeju pod hołym njebjom w Šwicarskej, Uwe Macka a Eckerhard Kliemann předstajitaj poměry w Chrósćicach w 19. lětstotku, Lubina Malinkowa pisa wo prěnim Serbje w Americe a Henrik Müller přeradźi słódne poliwkowe recepty. A w praktiskej rubrice da Susanne Leppersowa pokiwy, što so při plahowanju wšelakich kerkow w domjacej zahrodźe wobkedźbować ma.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2426-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 160 s., mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tež druzy awtorojo su so zaso pjera jimali. Christina Donatec bě w Ballenbergu, muzeju pod hołym njebjom w Šwicarskej, Uwe Macka a Eckerhard Kliemann předstajitaj poměry w Chrósćicach w 19. lětstotku, Lubina Malinkowa pisa wo prěnim Serbje w Americe a Henrik Müller přeradźi słódne poliwkowe recepty. A w praktiskej rubrice da Susanne Leppersowa pokiwy, što so při plahowanju wšelakich kerkow w domjacej zahrodźe wobkedźbować ma.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2426-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 160 s., mnoho barbnych wobrazow a ilustracijow, brošura