Row w serbskej holi / Das Grab in der Heide / Grób w łużyckiej kniei

Row w serbskej holi / Das Grab in der Heide / Grób w łużyckiej kniei

Literatura a woprawdźitosć / Literatur und Wirklichkeit / Literatura i rzeczywistość, Přełožki: Lora Kowarjowa, Aleksander Widera, Jolanta Bombera-Rječcyna

Znate powědančko Marje Kubašec »Row w serbskej holi« předleži z tutym wudaćom w serbskej, němskej a pólskej rěči. Drje najznaćiša twórba awtorki wobjednawa eksekuciju pólskeho nućenskeho dźěłaćerja w času Druheje swětoweje wójny, kiž bě so do młodeje domoródneje holcy zalubował. Hnujaca to stawizna wo zakazanej lubosći, přeradźe a smjerći.


W druhim dźělu knihi wěnuje so Trudla Malinkowa woprawdźitym pozadkam tohole powědančka.


Wopisowanje

Z pomocu časoweho swědka z Łomska pola Njeswačidła a snadnych žórłow rysuje wona přičiny a wotběh njeskutka a poda biografiske pokazki do žiwjenja morjeneho pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka a někotrych tehdy wobdźělenych wosobow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2499-2
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 96 s., wobr., Kapsna kniha 174

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Z pomocu časoweho swědka z Łomska pola Njeswačidła a snadnych žórłow rysuje wona přičiny a wotběh njeskutka a poda biografiske pokazki do žiwjenja morjeneho pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka a někotrych tehdy wobdźělenych wosobow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2499-2
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 96 s., wobr., Kapsna kniha 174