Cover

Naš wuj z Ameriki

Ilustracije Fred Pětška
Hrimanje dla wuswědčenja, njeznaty muž z Texasa, Bězmanec kara před Amafinej pensiju, wotćišće awtowych wobrućow před pinčnym woknom - hač změje nócne łakanje na paducha wuspěch?

„Kriminalka detektiwka je krasna zabawa, snano starobnje wotewrjena za dźěći wot jědnaće lět. Wona drje njeje zašmjatana, zo njeby wědźał, hdźe je prědku a hdźe zady, ale tola dosć zaplećena, zo ju krok po kroku z wjeselom rozplećeš.“
Andrea Wałdźic

wopisanje

Kriminalka Jurja Brězana za młodych a wšěch, kiž su młodźi wostali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1731-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1997
77 s., wobrazy, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Kriminalka Jurja Brězana za młodych a wšěch, kiž su młodźi wostali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1731-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1997
77 s., wobrazy, kruta wjazba