Paternoster 7

Paternoster 7

Teksty młodych awtorow, zestajiła Měrana Cušcyna

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so po tym w rjedźe Paternoster wozjewja. Sedme wudaće wobsahuje nimo mytowanych twórbow lońšeho wubědźowanja tež tójšto tekstow, kotrež su hakle po wubědźowanju nastali.

Wopisowanje

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so po tym w rjedźe Paternoster wozjewja. Sedme wudaće wobsahuje nimo mytowanych twórbow lońšeho wubědźowanja tež tójšto tekstow, kotrež su hakle po wubědźowanju nastali. Tak rozestajeja so młodźi awtorojo z rozdźělnymi žiwjenskimi situacijemi a reflektuja načasne problemy, mjez druhim wěnuja so temje ćěkancy. Jako nowostku poskića sedme wudaće Paternostra přidatnje mały dohlad do dźěławosće serbskich młodostnych na polu tworjaceho wuměłstwa. Zestajerka Měrana Cušcyna je za to hromadźe z wučerku wuměłstwa Serbskeho gymnazija Budyšin Jelenu Neumannowej grafiki wupytała, kotrež su gymnaziastki a gymnaziasća we wobłuku wučby stworili. Wone basnje a powědančka našich młodych awtorkow a awtorow wobohaća.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2376-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakłl. 2016, 92 s., il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so po tym w rjedźe Paternoster wozjewja. Sedme wudaće wobsahuje nimo mytowanych twórbow lońšeho wubědźowanja tež tójšto tekstow, kotrež su hakle po wubědźowanju nastali. Tak rozestajeja so młodźi awtorojo z rozdźělnymi žiwjenskimi situacijemi a reflektuja načasne problemy, mjez druhim wěnuja so temje ćěkancy. Jako nowostku poskića sedme wudaće Paternostra přidatnje mały dohlad do dźěławosće serbskich młodostnych na polu tworjaceho wuměłstwa. Zestajerka Měrana Cušcyna je za to hromadźe z wučerku wuměłstwa Serbskeho gymnazija Budyšin Jelenu Neumannowej grafiki wupytała, kotrež su gymnaziastki a gymnaziasća we wobłuku wučby stworili. Wone basnje a powědančka našich młodych awtorkow a awtorow wobohaća.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2376-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakłl. 2016, 92 s., il., brošura