Paternoster 9

Paternoster 9

Teksty młodych awtorow

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019. W swojich basnjach a powědančkach wěnuja so młode awtorki a młodźi awtorojo najwšelakorišim temam dźensnišeho žiwjenja. Zdźěla z humorom, zdźěla bóle chutnje, docyła pak na zabawne wašnje rysuja swět, kiž jich wobdawa abo kiž su sej wumyslili. Zešiwk wopřija hornjoserbske a delnjoserbske teksty.


Awtorki a awtorojo:


Annamaria Hadankec, Jill-Francis Ketlicojc, Patricia Kralec, Justyna Michniuk, Maks Bagańc, Clemens Bobka, Olko Derepasko, Damian Dyrlich, Pětr Dźisławk, Jakub Wowčer

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2636-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 60 s., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2636-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 60 s., brošura