Mjez Křičom a Lubatu – Zwischen Lutherberg und Löbauer Wasser

Mjez Křičom a Lubatu – Zwischen Lutherberg und Löbauer Wasser

Historiske powěsće a stawiznički z narańšich Serbow, wudał a z hornjoserbšćiny přełožił Marko Grojlich

»Štóž so za stawizny kónčinow wuchodnje Budyšina zajimuje, budźe sej dyrbjeć tutu knihu wobstarać. [...] Grojlichowa kniha je tež tohodla nuzna a trěbna, dokelž informuje wo wuwiću Serbstwa w tutej kónčinje. Wot samozrozumliweje serbskosće srjedź 19. lětstotka rysuje so puć k woporniwemu skutkowanju w spěwanskich a sokołskich towarstwach. 1937 so rozprawnistwo  skónči, dokelž so tehdy wudawanje Serbskich Nowin zakaza, kotrež su hłowne žórło za Grojlichowu knihu.«


Jan Malink


wopisanje

Po tym zo je so w swojej knize »Pod Čornobohom – Unterm Czorneboh« wěnował kónčinje pod sławnej łužiskej horu, zhladuje wudawaćel Marko Grojlich w předležacej knize nětko do młódšich stawiznow serbskich narańšich wsow mjez pahórčinu a holu. Hromadźił je kopicu historiskich serbskich nowinskich přinoškow wo wšědnym žiwjenju a njewšědnych podawkach w šěsć něhdy ryzy serbskich wosadach Poršicy, Budyšink, Bart, Hrodźišćo, Hućina a Malešecy a je tute hromadźe z wurězkami ze serbskeje literatury zestajił k zajimawej a zabawnej čitance. Přez cyłe dwurěčna kniha posrědkuje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka. Myslena je wosebje tež za němskich potomnikow serbskich wulkich dźědow a wowkow. Snadź tón abo tamny w njej njenadźicy na jednoho ze swojich prjedownikow storči.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2295-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 336 s., wobrazy a faksimile, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

16,90 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Po tym zo je so w swojej knize »Pod Čornobohom – Unterm Czorneboh« wěnował kónčinje pod sławnej łužiskej horu, zhladuje wudawaćel Marko Grojlich w předležacej knize nětko do młódšich stawiznow serbskich narańšich wsow mjez pahórčinu a holu. Hromadźił je kopicu historiskich serbskich nowinskich přinoškow wo wšědnym žiwjenju a njewšědnych podawkach w šěsć něhdy ryzy serbskich wosadach Poršicy, Budyšink, Bart, Hrodźišćo, Hućina a Malešecy a je tute hromadźe z wurězkami ze serbskeje literatury zestajił k zajimawej a zabawnej čitance. Přez cyłe dwurěčna kniha posrědkuje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka. Myslena je wosebje tež za němskich potomnikow serbskich wulkich dźědow a wowkow. Snadź tón abo tamny w njej njenadźicy na jednoho ze swojich prjedownikow storči.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2295-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 336 s., wobrazy a faksimile, kruta wjazba