Herta Wićazec- Serbska poezija 32

Wićazec, Herta

Herta Wićazec- Serbska poezija 32

wudał Kito Lorenc, zestajała Róža Domašcyna

»To jimawe na tekstach Herty Wićazec je njenaprošnosć w nich, zažnde zdaće wo zwrěšćenju naroka, kotryž bě stajiła, a na kotrymž hač do kónca žiwjenja wobsteješe: namakać formu lubosće, z kotrejž móže čłowjek žiwy być, kotraž přichilnosć a wobchowanje wosobinskeje dostojnosće wopřija.« (R. Domašcyna)

wopisanje

»To jimawe na tekstach Herty Wićazec je njenaprošnosć w nich, zažnde zdaće wo zwrěšćenju naroka, kotryž bě stajiła, a na kotrymž hač do kónca žiwjenja wobsteješe: namakać formu lubosće, z kotrejž móže čłowjek žiwy być, kotraž přichilnosć a wobchowanje wosobinskeje dostojnosće wopřija.« (R. Domašcyna)

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakłl. 1993, 67 s., z wobrazami, brošura
tema Serbska poezija

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

»To jimawe na tekstach Herty Wićazec je njenaprošnosć w nich, zažnde zdaće wo zwrěšćenju naroka, kotryž bě stajiła, a na kotrymž hač do kónca žiwjenja wobsteješe: namakać formu lubosće, z kotrejž móže čłowjek žiwy być, kotraž přichilnosć a wobchowanje wosobinskeje dostojnosće wopřija.« (R. Domašcyna)

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakłl. 1993, 67 s., z wobrazami, brošura
tema Serbska poezija