Brězan 11, Krabat - Druha kniha - Zhromadźene spisy

Brězan 11, Krabat - Druha kniha - Zhromadźene spisy

roman

"Brězanowa nadźija je, a tohodla je knihu pisał, zo nic Krabat dobudźe přećiwo wjelkej Reissenbergej, zo tež tón njedobudźe a zo jeho archa njeje přichod, ale zo wonaj zhromadnje něšto činitaj, zo by žiwjenje było a trało." Cyril Pjech

Wopisowanje

"Pišu swoju nadźiju, zo móc so z rozumnosću zwjaza. Powěda so wo małej Serbinec hórce a wo wulkim swěće, kotryž je tule kaž druhdźe. Wo našej Satkuli a wo suchim rěčnišću časow: zo by so Satkula žórliła a zo bychu strowe žiwe wody pjelnili suche rěčnišća a morjo žiwjenja by njewusaknyło." (Jurij Brězan)

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1592-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1994, 239 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

"Pišu swoju nadźiju, zo móc so z rozumnosću zwjaza. Powěda so wo małej Serbinec hórce a wo wulkim swěće, kotryž je tule kaž druhdźe. Wo našej Satkuli a wo suchim rěčnišću časow: zo by so Satkula žórliła a zo bychu strowe žiwe wody pjelnili suche rěčnišća a morjo žiwjenja by njewusaknyło." (Jurij Brězan)

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1592-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1994, 239 s., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku