Spise, Cełkowny wudawk 9

Spise, Cełkowny wudawk 9

Załožył Frido Mětšk, wudałej Pětš Janaš a Roland Marti
Źewjety a z tym slědny zwězk cełkownego wudawka Spisow Mata Kosyka wobzamknjo historisko-kritiske wudaśe twórbow nejwuznamnjejšego dolnoserbskego basnikarja, kótarež jo se zachopiło z nowym lěttysacom w lěśe 2000.

wopisanje

Slědny zwězk wopśimjejo wót Kosyka wupołnjony cerkwiny awtobiografiski napšašnik w engelskej rěcy, nimske słužbne teksty z wósadnych knigłow, kenž jo Kosyk ako faraŕ wjadł, a serbskej pśinoska z Casnika. Pśizamknu se dodanki a korektury k prědnym wósym zwězkam, drugi źěl casoweje tablice za lěta wót wudrogowanja 1883 do 2017, pśispomnjeśa a ako zakóńcenje dosłowo wudawarjowu, k tomu cełkowna bibliografija a registry Kosykowych twórbow, wósobow a městnosćow ze wšych źewjeś zwězkow

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2417-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 272 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Slědny zwězk wopśimjejo wót Kosyka wupołnjony cerkwiny awtobiografiski napšašnik w engelskej rěcy, nimske słužbne teksty z wósadnych knigłow, kenž jo Kosyk ako faraŕ wjadł, a serbskej pśinoska z Casnika. Pśizamknu se dodanki a korektury k prědnym wósym zwězkam, drugi źěl casoweje tablice za lěta wót wudrogowanja 1883 do 2017, pśispomnjeśa a ako zakóńcenje dosłowo wudawarjowu, k tomu cełkowna bibliografija a registry Kosykowych twórbow, wósobow a městnosćow ze wšych źewjeś zwězkow

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2417-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 272 b., cełopłatowy wuwězk ze šćitneju wobalku