Cover

Dźens sym połsta dubow sadźił

zestajiła Měrana Cušcyna, ilustracija Isa Bryccyna
Beno Budar słuša do kruha serbskich awtorow, kiž su sej ze swojim wobstajnym pisanjom přez lětdźesatki swěrny kruh čitarjow natwarili. Jeho powědki a basnje buchu w mnohich antologijach a basniskich zběrkach wozjewjene. Zhomadnje z basnjemi, kiž je Měrana Cušcyna wuběrała, nasta cyłk, kotryž wotbłyšćuje literarne tworjenje awtora w lětach mjez 1972 a 2008.

Wopisowanje

Pak z wokřewjacym optimizmom pak z jimacej chutnosću, přeco pak čućiwje a čitarjej blisko rysuje Budar facety žiwjenja. Z tym zamóže wjacore generacije čitarjow – tež za mjezami Łužicy – za swoje tworjenje zajimować.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2198-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2011
140 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Pak z wokřewjacym optimizmom pak z jimacej chutnosću, přeco pak čućiwje a čitarjej blisko rysuje Budar facety žiwjenja. Z tym zamóže wjacore generacije čitarjow – tež za mjezami Łužicy – za swoje tworjenje zajimować.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2198-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2011
140 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku