Cover

Drohe hody, tuni štom

Podzymska čitanka, wudała Ingrid Juršikowa, ilustrowała Jutta Mirtschin
Štyri njedźele. Nječesany adwent. Ow kelko sněha so lětsa lěha ... Stopy w sněze. Slubjeny? Zymska lubosć? – Hodowna husyca! Nohaty wosušk! – Patoržica. W Hodźanach …

Hač awtorka, hač čitar, kóždy drje zwjazuje něšto swoje z hodownym časom.

Wopisowanje

Štyri njedźele. Nječesany adwent. Ow kelko sněha so lětsa lěha ... Stopy w sněze. Slubjeny? Zymska lubosć? – Hodowna husyca! Nohaty wosušk! – Patoržica. W Hodźanach …

Hač awtorka, hač čitar, kóždy drje zwjazuje něšto swoje z hodownym časom. Kóždemu z nas pak wobradźa njedźele dołhich podzymskich wječorow. Čitanka chce po wječorach zwjeselić – a trochu pohnuwać do rozmyslowanja. Tej abo tamnej hodownej wobuzy pak njech je tróštowarka, wšako jej na lubozne wašnje wotkryje, zo njeje ze swojim horjom samalutka na swěće.

Jurij Brězan
Beno Budar
Měrana Cušcyna
Jěwa-Marja Čornakec
Róža Domašcyna
Benedikt Dyrlich
Dušan Hajduk-Veljković
Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Jurij Koch
Křesćan Krawc
Marja Krawcec
Lenka
Kito Lorenc
Werner Měškank
Měrka Mětowa
Benjamin B. Nawka
Maksymilian M. Nawka
Sylwija Šěnowa
Madleńka Šołćic
Dorothea Šołćina
Andreja Wałdźic
Alfons Wićaz
Měrćin Wjenk

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2197-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2011
172 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Štyri njedźele. Nječesany adwent. Ow kelko sněha so lětsa lěha ... Stopy w sněze. Slubjeny? Zymska lubosć? – Hodowna husyca! Nohaty wosušk! – Patoržica. W Hodźanach …

Hač awtorka, hač čitar, kóždy drje zwjazuje něšto swoje z hodownym časom. Kóždemu z nas pak wobradźa njedźele dołhich podzymskich wječorow. Čitanka chce po wječorach zwjeselić – a trochu pohnuwać do rozmyslowanja. Tej abo tamnej hodownej wobuzy pak njech je tróštowarka, wšako jej na lubozne wašnje wotkryje, zo njeje ze swojim horjom samalutka na swěće.

Jurij Brězan
Beno Budar
Měrana Cušcyna
Jěwa-Marja Čornakec
Róža Domašcyna
Benedikt Dyrlich
Dušan Hajduk-Veljković
Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Jurij Koch
Křesćan Krawc
Marja Krawcec
Lenka
Kito Lorenc
Werner Měškank
Měrka Mětowa
Benjamin B. Nawka
Maksymilian M. Nawka
Sylwija Šěnowa
Madleńka Šołćic
Dorothea Šołćina
Andreja Wałdźic
Alfons Wićaz
Měrćin Wjenk

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2197-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2011
172 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku