Cover

Čitančka

wudał Pawoł Völkel, ilustrował Fred Pětška

Štó njeby rady słyšał abo čitał powědki wo dźiwnych abo dźiwnuškich podawkach, wo žortach abo nježortach, kotrež so wšědnje mjez čłowjekami na tutym swěće stawaja?
Kak su sej Salowčenjo swój rjany zwón rozkuskowali, dokelž chcyše kóždy měć doma swój wosobinski zwón. Čehodla su Serbja při stworjenju swěta dóstali kruwu a kóčku a nic konja abo psa. Kak zamóže tučny wołojnik swojeho wobsydnika zbohatnyć dać a wbohemu susodej wšitko wzać.

Wopisowanje

Wo Šwabach tehdy něhdy po wójnje, wo bitwach z nimi, wo tym, kak je smjeće na swět přišło, a wo mnohich druhich tajkich a hinašich wjesołych, połwjesołych abo tež jenož pozdatnje wjesołych podawkach powěda nam tuta kniha.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1647-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1996
184 s., wobr., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

3,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Wo Šwabach tehdy něhdy po wójnje, wo bitwach z nimi, wo tym, kak je smjeće na swět přišło, a wo mnohich druhich tajkich a hinašich wjesołych, połwjesołych abo tež jenož pozdatnje wjesołych podawkach powěda nam tuta kniha.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1647-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1996
184 s., wobr., kruta wjazba