Cover

Mosćik mjez namaj

Čitanka wo lubosći; wudała Dorothea Šołćina; ilustrowała Iris Brankačkowa
Žana druha tema hač lubosć njezaběra tak sylnje fantaziju a postaja spisowaćelske tworjenje a namaka so w kóždej časowej dobje. Lubosć njeje wjazana na hranicy, njeznaje žanych mjezow a žaneje narodnosće. Lubosć wubudźa zbožownosć, radosć, ale tež nadźiju, žedźbu a žarliwosć.

Wopisowanje

Žana druha tema hač lubosć njezaběra tak sylnje fantaziju a postaja spisowaćelske tworjenje a namaka so w kóždej časowej dobje. Lubosć njeje wjazana na hranicy, njeznaje žanych mjezow a žaneje narodnosće. Lubosć wubudźa zbožownosć, radosć, ale tež nadźiju, žedźbu a žarliwosć. Wo wšěm tym pisachu tež serbscy spisowaćeljo, tajke a podobne temy špiheluja so tež w jich literarnych twórbach.
Za předležacu literarnu čitanku je Dorothea Šołćina zestajała dźěła zašłych lětdźesatkow, w njej namakaja so powědančka, wujimki z powědančkow kaž tež basnje a spěwy wobšěrneho serbskeho pismowstwa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2005-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
240 s., rysowanki, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Žana druha tema hač lubosć njezaběra tak sylnje fantaziju a postaja spisowaćelske tworjenje a namaka so w kóždej časowej dobje. Lubosć njeje wjazana na hranicy, njeznaje žanych mjezow a žaneje narodnosće. Lubosć wubudźa zbožownosć, radosć, ale tež nadźiju, žedźbu a žarliwosć. Wo wšěm tym pisachu tež serbscy spisowaćeljo, tajke a podobne temy špiheluja so tež w jich literarnych twórbach.
Za předležacu literarnu čitanku je Dorothea Šołćina zestajała dźěła zašłych lětdźesatkow, w njej namakaja so powědančka, wujimki z powědančkow kaž tež basnje a spěwy wobšěrneho serbskeho pismowstwa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2005-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
240 s., rysowanki, kruta wjazba