A pó zemi libju te strusacki/Und überall flattern Blüten hin

Rocha, Fryco

A pó zemi libju te strusacki/Und überall flattern Blüten hin

wudałej a z dolnoserbšćiny pśestajiłej Pětš Janaš a Roland Marti

W toś tych wósebnych knigłach namakaju cytarje na 90 basnjow z pjera Maśicarja a Casnikarja Fryca Rochy (1863–1942), jogo awtobiografiju, k tomu wušej dwanastk Casnikowych artikelow a prozowych tekstow z pśisamem pěś lětźasetkow. Wšykne twórby su teke w nimskem pśestajenju wudawarjowu wótśišćane.


 

wopisanje

»Ale Wy ga sćo serbski pěsnjaŕ?« – »Jo, za swójo priwatne wjasele.« – »Ale dla cogo ga nimske njepěsniśo?« – »Serbske jo mója maśerna rěc a nimskich pěsnjarjow a pěsnjow dajo juž dodosća, tak až ja se tam žowšym pśesajźił njeby.« – »Tak; ale weto by Wam pśiraźił, aby Waše dary lubjej we nimskej rěcy nałožyli!« – Na gluku njejo se Fryco Rocha za teju radu krajnego šulskego doglědowarja měł a jo nam zawóstajił bogate literarne derbstwo z wušej 500 basnjami.

Fryco Rocha, roźony 1863 w Šejnejźe a zamrěty 1942 w Klingmühl, jo šularił we Wulowje, w Gołkojcach, Kibušu a nejdlej, pśisamem 25 lět, w Turjeju. Wón běšo redaktor Wosadnika a Serbskego Casnika.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1700-0
rěc artikela nimski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 488 b., wobraze, kšuty wuwězk ze šćitneju wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

16,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

»Ale Wy ga sćo serbski pěsnjaŕ?« – »Jo, za swójo priwatne wjasele.« – »Ale dla cogo ga nimske njepěsniśo?« – »Serbske jo mója maśerna rěc a nimskich pěsnjarjow a pěsnjow dajo juž dodosća, tak až ja se tam žowšym pśesajźił njeby.« – »Tak; ale weto by Wam pśiraźił, aby Waše dary lubjej we nimskej rěcy nałožyli!« – Na gluku njejo se Fryco Rocha za teju radu krajnego šulskego doglědowarja měł a jo nam zawóstajił bogate literarne derbstwo z wušej 500 basnjami.

Fryco Rocha, roźony 1863 w Šejnejźe a zamrěty 1942 w Klingmühl, jo šularił we Wulowje, w Gołkojcach, Kibušu a nejdlej, pśisamem 25 lět, w Turjeju. Wón běšo redaktor Wosadnika a Serbskego Casnika.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1700-0
rěc artikela nimski
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 488 b., wobraze, kšuty wuwězk ze šćitneju wobalku