Wornar, Edward

 • * 1966 w Bendorfu, bydli w Elstertrebnitz
 • studij slawistiki a indogermanistiki, promocija, habilitacija, profesor za sorabistiku a direktor instituta za sorabistiku
 • awtor wědomostnych knihow, přełožowar
W LND na předań:
 1. Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  Obersorbisch im Selbststudium / Hornjoserbšćina za samostudij

  3., přehlad. nakład, 2012
  336 s., kruta wjazba, CD

   

 2. Die Verbalaffigierung im Obersorbischen

  Die Verbalaffigierung im Obersorbischen

  2003
  292 S., Broschur

   

 3. Studien zum sorbischen Verbum

  Studien zum sorbischen Verbum

  1996
  199 S., Broschur

   

 4. Jendźelsko-hornjoserbski šulski słownik

  Jendźelsko-hornjoserbski šulski słownik

  2007
  580 s., kruta wjazba