Starosta, Manfred

  • * 1941 w Janšojcach, bydli w Lipsku
  • studium slawistiki, jo źěłał ako wusokošulski wucabnik a wědomnostny sobuźěłaśeŕ
  • słownikaŕ, awtor wucbnicow, pśełožowaŕ
W LND na pśedank: