Šurman, Pětš

  • * 1961 w Choćebuzu, bydli w Choćebuzu
  • studij stawiznow, promocija, dźěła jako wědomostny sobudźěłaćer
  • awtor wědomostnych a wěcnych knihow
W LND na předań:
  1. Nadźija na swobodu

    Nadźija na swobodu

    72 s., wobrazy, dokumenty, brošura