Šenkarjowa, Roža

  • * 1934 w Rownem, bydli w Rownem
  • wukubłanje na Fachowej šuli za rozgłos, studium wucabnikojstwa za serbšćinu, jo źěłała ako redaktorka, moderatorka a ceptarka
  • basnikarka, awtorka
W LND na pśedank:
  1. Wjacornjejše stawanje

    Wjacornjejše stawanje

    2000
    151 s., wobr., twarde wobalenje