Prunitsch, Christian

  • * 1970 w Mnichowje, bydli w Drježdźanach
  • studij slawistiki, promocija, habilitacija, uniwersitny profesor
  • awtor wědomostnych knihow, wudawaćel, přełožowar
W LND na předań:
  1. Sorbische Lyrik des 20. Jahrhunderts

    Sorbische Lyrik des 20. Jahrhunderts

    2001
    320 S., Broschur